ดัชนีสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

 

สารบัญมาตรา 9
มาตรา 9 (8) -02 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
ดัชนีมาตรา 9 (8) -02 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
ลำดับ รายละเอียดเอกสาร ปีงบประมาณ .
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค.59 59
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย.59 59
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค.59 59
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ย.59 59
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ส.ค.59 59
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ค.59 59
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิ.ย.59 59
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ค.59 59
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.59 59
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค.59 59
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.พ.59 59
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ม.ค.59 59